Tuyển Dụng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 12/2020
14:33 09-12-2020
Do nhu cầu mở rộng thị trường và phát triển trại ở khu vực Miền Nam. Cụ thể là Bình Phước & DakNong. Công ty CP Thái Việt Swine Line tuyển nhân sự làm việc các vị trí sau.
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 6 - 7/2019
14:30 17-06-2019
Do nhu cầu mở rộng thị trường và phát triển trại ở khu vực Quảng Nam và Quảng Ngãi, Công ty CP Thái Việt Swine Line tuyển số lượng lớn các vị trí sau. Tất cả các vị trí sau đều yêu cầu ở lại Trại.
Tuyển dụng phiên dịch tiếng Thái
09:47 04-07-2018
Tuyển dụng phiên dịch tiếng Thái